Voor tante Mien

Bezoek

Haar kin is op haar borst gezakt
ze schrikt, fleurt op als ze
haar bezoek herkent en vraagt
of hij toevallig in de buurt was
 
voert conversatie, laat geen lange stiltes vallen
herhaalt wat ze zojuist nog heeft gezegd
weet niets als haar van vroeger wordt gevraagd
ze weet de naam van het bezoek
en heeft dezelfde grapjes als eertijds
 
ze toont zich flink
als haar bezoek weer afscheid neemt
maar als hij de kamer heeft verlaten
zakt haar kin weer op haar borst

 
© Gauke Zijlstra, 2005 (Diaconessenhuis Leiden)