Op leven na dood

 
Als in het late namiddaguur
de dag zijn einde ziet
 
 
in losgelaten licht
 
 
Onverbiddelijk duister
mijn kamer binnendringen zal
 
dan baad ik je lichaam
in gouden gloed
omgeef het met kransen van
zacht golvend graan
 
laat geen enkel zwart meer toe
 
en speel ik clair-obscur met
het licht en mijn donker
 
 
mijn leven na jouw dood

 
© Marijke van der Scheer, 2003
(Gepubliceerd in het Drents Letterkundig Tiedschrift Roet, Zommer 2003)