Tijdelijk Thuis

De gesloten ramen
van het stille huis
gaven ons geen inzicht
 
de verbeelding verborgen
voor schrijvers van nu
op de Benderse Berg
 
wel weids uitzicht
van heide bomen en water
muzen van de schrijver van toen
 
hier in deze broedplaats
heeft hij gedacht
gezwegen en geschreven
dichtbij het vlammend vuur
 
het huis is met zijn omgeving
als een eeuwig verbond
één geworden door de tijd
 
onder de nok tegen de gevel
ontdekken we bij nader inzien
een verlaten zwaluwnest

 
© Marijke van der Scheer, 2006
Beschrijft het ´Keuterijtje´ op het Dwingelderveld,
dat werd bewoond door de schrijver Anne de Vries