Wij

Voeling, verwantschap,
binding in nachtelijk duister
 
soms, als een breuk in het raakvlak
van ons leven, zie ik onderscheid
maar voel gelijkheid
 
toch is juist het verschil
hetgeen ik koester

 
© Marijke van der Scheer, 2005