Schepping

Makers van de Evolutie of Schepping-brochure hebben donderdag de eerste exemplaren in Urk verspreid. Vanaf maandag valt de folder bij alle Nederlanders door de brievenbus. Dat heeft Kees van Helden, coördinator van de campagne Evolutie of Schepping, bekend gemaakt. De folder stelt de evolutieleer van Darwin ter discussie. Een groep van dertig christelijke organisaties steunt de campagne. (© De Telegraaf)
 
Tja, wat moet je als eigenwijs en zelfdenkend mens met deze informatie, die zogenaamd als discussiemodel wordt aangeboden, maar waar vanuit de pertinente waarheidbeleving van christelijke organisaties wordt gesproken. Dit betekent dat het vrijwel onmogelijk is om met deze verkondigers van ´het woord en de waarheid´ in discussie te gaan (ze heten niet allemaal Andries Knevel). Ook is mij ter ore gekomen dat er geschermd is met beweringen als: de evolutietheorie valt niet te bewijzen!
 
Toen brak bij mij toch werkelijk de klomp. Valt De Schepping wel te bewijzen dan? Al eeuwenlang hebben ´ongelovigen´ door evangelisten moeten aanhoren dat er maar één waarheid is: die van het Woord van God. Maar er is nooit een absoluut ´bewijs´ geleverd voor de echtheid van deze ´waarheid´. En nu moeten aanhangers van de evolutietheorie wel met een bewijs komen?
 
Het lijkt mij meten met twee maten. De echte waarheid van deze elkaar bijtende overtuigingen ligt mijnsinziens besloten in het hart van mensen, die met behulp van filosofische, spirituele, beschouwingen en wetenschappelijke onderzoeken -en uitkomsten, (die overigens per definitie maar tijdelijk zijn, tot zich een nieuw paradigma voordoet) zich enigszins en zeer moeizaam een beeld kunnen vormen van de oorsprong van alles.
Met andere woorden: de ´waarheids´bevinding verschuift als er zich nieuwe inzichten - door andere, betere, bewijsvoering - voordoen. Ik vind het boeiend om mij te verdiepen in de evolutietheorie, maar ook om te lezen wat De Bijbel zegt. Mijn intuitie, mijn invoelingsvermogen, de inzichten die ik soms ´ontvang´, waar ik vaker over schreef, hier en hier, maken dat zich op eigenwijze een soort van ´waarheid´ openbaart, die mij steeds een beetje meer de grootsheid van het leven laat ervaren.
Ik zou werkelijk in opperste verwarring raken als mij een theorie of waarheid zou worden opgedrongen. Alsof er duizenden tegensignalen in mij tot leven worden gewekt, die allemaal om het hardst schreeuwen om gehoord te worden.
 
Ik ben blij dat ik in een land leef waar we vrij kunnen denken en voelen, en dat ik de schepper van mijn eigen leven mag zijn.
 
En dat is mijn overtuiging.

 
© Marijke van der Scheer, 2009
Eerder gepubliceerd op weblog De Zonzijde
Lees ook Gauke´s reactie