Over Gauke:

Gauke op een bankje in het bos

Ik ben Gauke Zijlstra, geboren in Oostwold, gemeente Leek, in 1943. Na Oostwold heb ik achtereenvolgens gewoond in Emmen, Almelo, Emmen, Aalden, Hoogkerk, Groningen en op 4 plaatsen in Emmen. Mijn dochter en mijn zoon zijn geboren in Emmen, uit mijn huwelijk met Ineke, en wonen in Emmen en Emmercompascuüm. Nu ben ik getrouwd met Marijke.
 
Mijn vader is overleden op 14 mei 1944, de datum die 60 jaar later onze trouwdag werd. In 1957 hertrouwde mijn moeder, waardoor ik als enig kind ineens 9 broers en zussen had. Mijn moeder overleed in 1982 op haar 71ste verjaardag. Een van mijn stiefbroers is overleden, van mijn stiefzussen ook een. Hun vader overleed in 1984.
 
Ik was op de Lagere School helemaal geen schrijver. Het was, denk ik nu, meer het probleem om een keuze te maken uit de vele mogelijke onderwerpen dan om die vervolgens in te vullen.
 
Mijn loopbaan lag in het technische vlak. Van loopjongen tot technisch assistent bij de Rijksuniversiteit Groningen, daarna van projectmonteur tot senior design engineer, en later medewerker Octrooien, bij een internationaal telecommunicatiebedrijf. Per 1 januari 2001 ben ik "afgevloeid" en daarna gepensioneerd.
 
In en naast mijn loopbaan heb ik altijd geschreven. In het begin heb ik deel uitgemaakt van een cabaretgroepje, waarvoor we zelf teksten schreven. Technische artikelen, foto´s, verhalen en gedichten van mij zijn in de loop der tijd her en der in tijdschriften gepubliceerd.
 
Bij Gopher Publishers (POD) staat op twee boektitels mijn naam: mijn bundel Hoeveel vormen kent vuur, en: SteenLetterBeeld, de catalogus van het project van 9 dichters en 20 schilders. Marijke deed ook mee aan dat project, met exposities in meerdere plaatsen.
 
Vanaf de oprichting in 1996 tot 2007 ben ik lid en contactpersoon geweest van dichtersgroep "Schrijverskamer de Clique". Vanaf 1999 tot 2006 ben ik lid geweest van de Sociëteit Drentse Kunstenaars. Van 1999 tot 2004 was ik daarvan ook coöordinator.
 
In 2005 begon ik te "bloggen", nu voornamelijk op mijn blog Dwarsbongel.