Over Marijke:

Marijke in Zutphen

Ik ben Marijke van der Scheer, geboren in Nijmegen in 1946 als oudste van 3 zussen. Na Nijmegen heb ik gewoond in Dalfsen, Olst en Schoonebeek. Ik woon sinds 1979 in Emmen, in wat nu ons gezamenlijke huis is.
Mijn zoon en mijn dochter zijn geboren in Olst uit mijn huwelijk met Hans, en wonen nu resp. in Tiel en Schagen.
Mijn vader is overleden in 1991, mijn moeder in 1998.
 
Mijn loopbaan is veelzijdig geweest. In Olst ben ik, als initiatiefneemster, nauw betrokken geweest bij de oprichting van een Peuterspeelzaal, toen een nieuw fenomeen. Daarvoor heb ik ook cursussen gevolgd, die mij nu nog steeds van pas komen in de omgang met jonge kinderen.
 
Lezen en schrijven zijn voor mij altijd heel belangrijk geweest. Ooit ben ik daarom begonnen aan een cursus voor bibliothecaresse. Helaas heb ik die, door ambtenarige beperkingen, niet kunnen afmaken, net als een cursus voor de boekhandel.
 
Wel heb ik de kans gekregen om in een vroeg stadium een cursus informatica te volgen. Het resultaat was, dat ik een aantal computercursussen heb gegeven, onder andere op het Arbeidsbureau. Naijlend voordeel is, dat ik gemakkelijker met Gauke over technische onderwerpen kan praten.
 
Ik heb ook nog gewerkt bij de BVO (Betaald Voetbal Organisatie) Emmen. Dat was een leuke baan, waarin ik contact had met nationale sportcoryfeeën, zoals Jack van Gelder en Jacques d´Ancona.
 
Uiteindelijk was het mijn vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek, dat me definitief op het pad van Gauke bracht: de Bibliotheek was mede-organisator van de eerste Gedichtendag in Emmen (2001), waarvan hij "het gezicht" was. Ik was door de Bibliotheek afgevaardigd als jurylid voor de daaraan verbonden gedichtenwedstrijd.
 
Daarna heb ik nog gewerkt in een boekhandel, als begeleidster op een busje naar het speciaal onderwijs, en als begeleidster van kinderen met een stoornis.