Benderse berg

Benderse Berg

De koude harde tegenwind
laat de weidsheid onverlet
van de grote stille heide
 
onder betoverende winterlucht
lopen naar de keuterij - op zoek
naar de man die in de jachthut schreef
 
Jaren eerder struinde daar een ander
die de natuur verhaalde en beschreef
'de oase' noemde hij waar ik nu sta
 
in het zonneblonde landschap
zie ik uit een waas van bosrand
herten naar de verre vennen gaan
 
ik hoor hoe de eerste leeuwerik
al zingt alsof het zomer is

 
© Gauke Zijlstra, 2006/2017
Beschrijft het ŽKeuterijtjeŽ op het Dwingelderveld,
dat o.a. werd bewoond door de schrijver Anne de Vries