Opname RTV-Drenthe Opname van dit gedicht door RTV-Drenthe voor
een programma over het Oranjekanaal

De ziel van het Oranjekanaal

 
De klank van de tjalken
de stemmen van de kerels
scheepsjagers op jacht
en de vrouwen in de liene
 
werd overstemd door
ronkende scheepsmotoren
gejammer bij de bruggen
over brood hen uit de mond genomen
 
 
toch bleek het slechts de prelude
van het latere slotkoor
de ware bestemming van het kanaal
 
want zie, voor de stille sluizen
het rustig kabbelende water
aanmerende koeten met jong gebroed
wandelaars
die verademing ademen
 
 
een enkel bootje dat voorbij vaart
 
 
buigen bomen
hun kronen neerwaarts
in schijnbare eerbied
als een eeuwige dankbetuiging
 
voor dit fraaie debacle

 
© Marijke van der Scheer, 2006
Geschreven t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Oranjekanaal.
(Zie ook Oogst van Gauke)