Writersblock

Soms wil ik dat zij niet zo wit
zo vlekkeloos voor mij ligt
 
liever zou ik deze jonkvrouw
willen manen tot zonde
 
zodat ik haar bezoedelde lijf
kan koesteren en helen
 
beschrijven en vormen
tot het mooiste gedicht

 
© Marijke van der Scheer, 2006
(Gepubliceerd in Drents Letterkundig Tiedschrift Roet, Veurjaor 2006;
zie ook Schrijven van Gauke)