Goddelijke Vonk

Op mijn weblog Positief Bericht plaatste ik een artikel over geluk en spiritualiteit. Een informatief artikel over de toenemende belangstelling voor spiritualiteit in de wereld. De bron van dit artikel is het Reformatorisch Dagblad, dus je kan een eindconclusie verwachten die met Het Kruis in de hand de uiteindelijke ´waarheid´ gaat verkondigen. Ik verkies een eigen bevinding.
 
God als schepper van alles, die los, boven, de mens staat contra de Godsbeleving van de mens, die daardoor zijn eigen schepper wordt, daar gaat dit artikel over.
Uit het artikel: Geluk zit diep van binnen, volgens Inez van Oort, redacteur en uitvinder van het blad Happinez. Het is een "goddelijke vonk" die elk moment kan ontvlammen, onafhankelijk van je omstandigheden. Er is niets dat een mens gelukkig maakt, daarom moet je ervoor kiezen je gelukkig te voelen. Spiritualiteit en religie zijn weer helemaal in; het moet vooral bijdragen aan een positief gevoel.
 
Verderop in het artikel zegt het Reformatorische Woord:
Op een iets dieper niveau is de nieuwe spiritualiteit vooral een vorm van pantheïsme. De gedachte van de goddelijke vonk is typisch iets van het oude heidendom, waarin het onderscheid tussen Schepper en schepsel wordt uitgewist.
 
Het wordt dus als Heidens (en dus verkeerd) gezien dat ´de Goddelijke Vonk´ in jezelf zou zitten. Met andere woorden, dat je zelf verantwoordelijk zou zijn voor je eigen geluksbeleving, wat automatisch inhoudt dat als je ongelukkig ben dit ook aan jezelf hebt te wijten.
 
Wat vind ik er zelf van? Ik ben niet dwangmatig opgevoed met het idee dat ik God buiten mijzelf moet zoeken. Mijn moeder was Katholiek, mijn vader Nederlands Hervormd. Er werd thuis niet gesproken over God in de zin van ´Grote Vader in den hemel´, waar je als nietig schepsel alleen in grote eerbied aan mocht denken.Wel met het het idee dat God je vrijlaat in de beslissingen die je als mens in je leven moet nemen. Met andere woorden: God zit als het ware in je om je te helpen een goed en waardig te leven te leiden. Volgens mij bestaat er daarom geen werkelijke tegenstelling tussen de spirituele gedachte het geluk in jezelf te zoeken en tegelijkertijd God als universele schepper te zien, maar ook te ervaren. Integendeel zou ik zeggen. God openbaart zich in het hart en de goede werken van mensen. Daar ben ik ´heilig´ van overtuigd.
 
En dat geluk niet zomaar ontstaat door louter het te willen, staat voor mij ook buiten kijf. Voor het lijden hoef je geen moeite te doen. Het ongeluk kan zomaar toeslaan. Juist voor het ervaren van geluk moet je enige moeite doen. Niet door hard te werken overigens, maar door los te laten wat niet van toepassing is.
 
Vanochtend ´gelukte´ me dat weer even. Ik liet me drijven in het warme heldere water van een subtropisch zwembad. Het water sprankelde en tintelde anders dan anders. Het invallende licht van buiten waar het net begon te sneeuwen, zorgde voor zilverkleurige sterretjes op het water. Er klonk Kerstmuziek, ik dacht aan de kinderen en kleinkinderen, en even leek alles precies te kloppen, volkomen in evenwicht te zijn.
 
Een Goddelijke vonk?
 
Ik wil het heel graag geloven.

 
© Marijke van der Scheer, 2008
Eerder gepubliceerd op weblog De Zonzijde